W sprawie:
ZMIENIAJĄCA ZAŁĄCZNIK NR 1 W UCHWALE NR 17/II/18 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH W WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST POWIAT BYDGOSKI ORAZ WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW

Data uchwały:
2019-04-17

Numer uchwały:
47/V/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego