W dniu 17 czerwca 2019 r.  o godz. 12.00  w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.            Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.            Zatwierdzenie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.            Zapoznanie się z działalnością  Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Trzemiętowie. Realizacja budżetu w 2018r. i plan budżetu na rok 2019.

5.            Opiniowanie materiałów na sesję.

6.            Wolne głosy i wnioski.

7.            Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            
Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk