W sprawie:
W SPRAWIE UZNANIA BRAKU CELOWOŚCI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Data uchwały:
2019-04-25

Numer uchwały:
45/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-04-25