W dniu 21 maja 2019 r.  odbędzie się  wyjazdowe posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.            Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.            Zatwierdzenie porządku obrad.

3.            Wizja lokalna dróg powiatowych.

4.            Sprawy bieżące Komisji. 

5.            Wolne głosy i wnioski.

6.            Zamknięcie obrad.

 

Wyjazd o godz. 10.00 sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3.

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski