W dniu 12 czerwca 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach do produkcji rolniczej, pozyskanych przez rolników z terenu powiatu bydgoskiego w roku 2019.

5.       Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu bydgoskiego w tym

6.       z rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2018.

7.       Opiniowanie materiałów na sesję.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                        
Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska