W sprawie:
W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA, ROZLICZANIA ORAZ KONTROLI DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO PRZYZNAWANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. ...

Data uchwały:
2019-05-29

Numer uchwały:
52/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-05-29