W dniu 11 czerwca  2019 r.  o godz. 14.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4.     Informacja Policji i WOPR w zakresie zabezpieczenia kąpielisk i miejsc wypoczynku letniego na terenie powiatu bydgoskiego.

5.     Informacja na temat funkcjonowania stacji diagnostycznych pojazdów samochodowych na terenie powiatu bydgoskiego.

6.     Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu.

7.     Sprawy bieżące Komisji. 

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski