W sprawie:
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 433/2018 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINÓW ORGANIZACYJNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH.

Data uchwały:
2019-05-29

Numer uchwały:
57/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-07-01