W sprawie:
PRZYJĘCIA INFORMACJI O FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY” ZA ROK 2018 WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI NA ROK 2019

Data uchwały:
2019-06-18

Numer uchwały:
52/VI/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-06-18