W sprawie:
USTALENIA PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA OBSZARZE POWIATU BYDGOSKIEGO

Data uchwały:
2019-06-18

Numer uchwały:
54/VI/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-01