W sprawie:
ZMIANY UCHWAłY W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI W 2019 R. NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYM NA OBSZARZE POWIATU BYDGOSKIEGO DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŻOŁĘDOWIE

Data uchwały:
2019-06-18

Numer uchwały:
55/VI/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-06-18