W sprawie:
ZMIANY UCHWAłY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I TRYBU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE POWIATU BYDGOSKIEGO

Data uchwały:
2019-06-18

Numer uchwały:
56/VI/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 DNI OD DNIA OGłOSZENIA W DZ. URZ. WOJ.KUJ.-POM.