W dniu 10 września  2019 r.  o godz. 14.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4.     Informacja nt. systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”.

5.     Informacja o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych podległych Staroście  Bydgoskiemu w roku szkolnym 2019/2020.

6.     Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu.

7.     Sprawy bieżące Komisji. 

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski