W sprawie:
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Data uchwały:
2019-08-13

Numer uchwały:
66/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-08-13