W dniu 11 września 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2023 za okres od stycznia 2017 do czerwca 2019 roku.

5. Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę i przyjętych zgłoszeniach w I półroczu 2019 r.

6. Opiniowanie materiałów na sesję.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                        
Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska