W dniu 16 września 2019 r.  o godz. 13.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja o stanie przygotowania szkół Powiatu Bydgoskiego do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 oraz o wynikach naboru do klas pierwszych.

5.       Opiniowanie materiałów na sesję.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska