W dniu 16 września 2019 r.  o godz. 12.00  w sali 449 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.            Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.            Zatwierdzenie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.            Analiza skargi nr OR-I.1510.14.2019.

5.            Analiza petycji nr OR-III.152.1.3.2019.

6.            Wolne głosy i wnioski.

7.            Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            
Przewodniczący Komisji

Zenon Rydelski