W dniu 18 września 2019 r.  o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3,  odbędzie się  V Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Wręczenie nagród laureatom konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" oraz wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

4.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

6.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

7.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.       Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 oraz o wynikach naboru do klas pierwszych.

10.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego
w Koronowie.

11.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Solcu Kujawskim z Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

12.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim w Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

13.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka
w Koronowie w Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych
im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.

14.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Koronowie.

15.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie w Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro -Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.

16.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

17.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny
dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego.

18.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego, osobom powołanym do udziału i osobom uczestniczącym w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.

19.    Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Bydgoskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

20.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2019r.

21.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

22.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028.

23.    Wolne głosy.

24.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczacy Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski