W sprawie:
W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BYDGOSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020.

Data uchwały:
2019-09-18

Numer uchwały:
82/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-18