W sprawie:
STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM W CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SOLCU KUJAWSKIM Z ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM

Data uchwały:
2019-09-18

Numer uchwały:
64/VII/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-18