W sprawie:
OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH W SZKOŁACH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT BYDGOSKI

Data uchwały:
2019-09-18

Numer uchwały:
69/VII/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom i ma zastosowanie do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nayczycieli od dnia 1 września 2019r.