W sprawie:
OKREŚLENIA ZASAD ZWROTU CZŁONKOM KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO, OSOBOM POWOŁANYM DO UDZIAŁU I OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W JEJ PRACACH WYDATKÓW RZECZYWIŚCIE PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PRACACH KOMISJI


Data uchwały:
2019-09-18

Numer uchwały:
71/VII/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-18