W sprawie:
ROZPATRZENIA PETYCJI DOTYCZĄCEJ WPROWADZENIA POLITYKI ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW

Data uchwały:
2019-09-18

Numer uchwały:
77/VII/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-18