W dniu 15 października  2019 r.  o godz. 14.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg w powiecie bydgoskim (zima 2019/2020).

5.     Informacja nt. sposobu i zasad szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w ośrodkach szkolenia zlokalizowanych na terenie powiatu bydgoskiego.

6.     Informacja o funkcjonowaniu ośrodków zamiejscowych rejestrujących pojazdy w gminach powiatu bydgoskiego.

7.     Sprawy bieżące Komisji. 

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski