W dniu 23 października 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Podsumowanie konkursów ekologicznych o charakterze edukacyjnym.

5.       Informacja o działaniach mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Bydgoskiego.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.        Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                      

 

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska