W dniu 19 listopada  2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV  piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z wynikami kontroli trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Bydgoskiego w roku 2019.

5.       Zapoznanie się z wynikami kontroli zatrudnienia i funduszu płac w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w latach 2014-2018.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                         

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kaźmierczak