W dniu 19 listopada 2019 r.  o godz. 12.00  w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z realizacją budżetów Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie   i Koronowie w 2018 r. i w I półroczu 2019 r.

5.       Opiniowanie materiałów na sesję.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                    

 

Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk