W sprawie:
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO ROZPATRZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 1/2020 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
89/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-10-30