W dniu 19 listopada 2019 r.  o godz. 14.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko – pomorskiego przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

5.     Informacja o działaniach mających na celu promocję powiatu bydgoskiego.

6.     Praca nad projektem budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.

7.     Opiniowanie materiałów na sesję.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                      

 

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska