W dniu 12 listopada  2019 r.  o godz. 14.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o realizacji inwestycji dot. dróg powiatowych w 2019 roku.

5.     Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu.

6.     Sprawy bieżące Komisji. 

7.     Wolne głosy i wnioski.

8.     Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski