W dniu 18 listopada 2019 r.  o godz. 13.30  w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie przy ul. Nadrzecznej 1,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych i Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

5.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach Powiatu Bydgoskiego za rok szkolny 2018/2019.

6.     Informacja o działalności Domów Pomocy Społecznej.

7.     Opiniowanie materiałów na sesję.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska