W sprawie:
W SPRAWIE UZNANIA ZA CELOWE ZREALIZOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIJ I KULTUROWEJ.

Data uchwały:
2019-11-14

Numer uchwały:
95/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-11-14