W sprawie:
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO ROZPATRZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 2/2020 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ ...

Data uchwały:
2019-11-14

Numer uchwały:
96/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-11-14