W sprawie:
ZMIANY UCHWAŁ
Y W SPRAWIE REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚCI I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ SPOSÓB OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BYDGOSKI (OD 1.01.2020R.)

Data uchwały:
2019-11-20

Numer uchwały:
83/VIII/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.