Alternatywny sposób udostępnienia informacji - kontakt telefoniczny z komórką ds. organizacji pozarządowych - tel. 52 584 12 91