W dniu 17 grudnia 2019 r.  o godz. 12.30  w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Analiza projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020 i omówienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030.

5.       Informacja o pracy Komisji w roku 2019.

6.       Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.

7.       Opiniowanie materiałów na sesję.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                    

 

Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk