W dniu 16 grudnia 2019 r.  o godz. 13.30  w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Realizacja w 2019 r. kalendarza ważniejszych imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

5.     Realizacja programów unijnych z udziałem szkół Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

6.     Informacja o pracy Komisji w 2019 r.

7.     Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.

8.     Opiniowanie materiałów na sesję.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10.  Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska