W dniu 11 grudnia 2019 r.  o godz. 13.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.

5.     Informacja o pracy Komisji w roku 2019.

6.     Opiniowanie materiałów na sesję.

7.     Wolne głosy i wnioski.

8.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                      

 

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska