Porządek obrad (projekt z dnia 6.12.019r.)

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2020.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020 .---> http://bip.powiat.bydgoski.pl/?a=8655

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego .

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w roku 2019 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego Załączniki .

Sprawozdania z działalności Komisji Rady w roku 2019 (Komisja Budżetu, Komisja Rozwoju, Komisja Edukacji, Komisja Komunikacji, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg)

Pojekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Starostę Bydgoskiego.

Pojekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bydgoskiego.

Pojekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bydgoskiego.

Pojekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przekazania petycji.

Pojekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przekazania petycji.

Pojekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.