W sprawie:
USTALENIA NA 2020 ROK WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE STATKÓW LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
99/IX/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 DNI OD DNIA OGłOSZENIA W DZ.URZ. WOJ. KUJ.-POM.