W sprawie:
ZMIANY UCHWAłY W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO NA CELE NIE ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
113/IX/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 DNI OD DNIA OGłOSZENIA W DZ.URZ. WOJ. KUJ.-POM.