W sprawie:
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH NR 3/2020 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ NR 4/2020 W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ...

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
123/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-23