W sprawie:
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2020 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI,OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ...

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
131/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-26