W sprawie:
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO ZA ROK 2019.

Data uchwały:
2020-03-23

Numer uchwały:
135/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-03-23