W sprawie:
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KORONOWIE DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UŻYCZANIA SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PRZEZ UCZNIA LUB NAUCZYCIELA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Data uchwały:
2020-04-02

Numer uchwały:
145/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-02