W sprawie:
UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA DYREKTOROWI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYDGOSZCZY DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU W PARTNERSTWIE "RODZINA W CENTRUM 3" NR KONKURSU RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 ...

Data uchwały:
2020-05-14

Numer uchwały:
172/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-05-14