W sprawie:
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATU BYDGOSKIEGO BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY

Data uchwały:
2020-05-27

Numer uchwały:
175/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-05-27