W sprawie:
UZNANIA ZA CELOWE ZREALIZOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Data uchwały:
2020-08-04

Numer uchwały:
208/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-04