W sprawie:
UZNANIA ZA CELOWE ZREALIZOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU

Data uchwały:
2020-08-04

Numer uchwały:
211/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-04