Zgłaszający: Barbara Ziętara

 

Data wpływu: 07.08.2020r. (przekazano do Starosty - 07.08.2020r.)

Treść: Pismo z dnia 07.08.2020r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 20.08.2020r.